Draumen om ein MacBook Pro


MacBook Pro

Som så mange andre her i ver­da, er også eg glad i Apple sine over­hy­pa pro­duk­ter. Eg har både iPod og iPhone, men manglar kro­na på ver­ket: Ein Mac­Book Pro. I den forbind­ing tenk­te eg at eg skulle sjå kor langt eg til ei kvar tid er komen i sparinga, sam­stun­des som du kunne føl­gje med.

Du kan, som eit knippe men­nesker som nyt­tar skriftene mine allereie har gjort, donere ein liten slant til mitt arbei­de. Eg tenk­te at desse kro­nene eg har fått (og forhåpentlegvis får) skal gå uavko­r­ta til kjøp av vidun­deret… Ikkje det at dykk skal finan­siere heile mask­i­na, men ein donasjon er veldig velkomne!

Hit­til har desse fine fol­ka pyt­ta nokre småmynt til mitt arbeide:

Takker!

%d bloggers like this: