God jul til deg frå meg!

Etter ein månad med 35 pros­ent fleire besøkande, og der 30 pros­ent kom direk­te frå Twit­ter, står no siste luke i julekalen­deren for tur. Som nem­nt i luke ein, skulle du få ei lita gåve frå meg i dag. Gåva kunne nok sikkert vore av større dim­men­sjonar, men tid og veg er ikkje alltid eins beste ven. Likev­el skal du få eit skrift­snitt frå mitt kom­mande skrift­sett kalla Tyg­gis. Skrift­set­tet skal etter pla­nen innehalde seks snitt; Light, Reg­u­lar og Bold, samt alle tre i kur­siv, når den ein eller annan gong vert fer­digstilt.

Under kan du snikkikke på nokre av teik­na som vil dukke opp i dei forskjel­lige snit­ta.

Etter pla­nen skal denne skrif­ta verte mi første skrift eg skal prøve å få sol­gt via ein eller annan inter­essert tilby­dar. Om den ikkje vert god­kjent nokon stad skal du ikkje sjå vekk i frå at du på bloggen min kan laste ned kom­plett skrift­sett!

Uan­skvett kva det vert til i framti­da skal du i dag få eit føre­handsvis­ningss­nitt av Tyg­gis Bold her og no som einaste plass i heile ver­da! Det vil seie at du kan bruke den fritt for per­son­leg bruk, men ikkje offent­leg, samt at du må ha skrif­ta installert på alle mask­inene som skal skrive den ut. Sikkert bajs, men slik er det berre…

Las­ta ned årets julegåve frå meg til deg ved å klikke her (eller under)!

No er det jul att!

Til slutt i dag vil eg berre få ynskje alle mine lesarar ei god jul, og håpe de vil kome innom neste fredag for årets aller siste knask! Kan love deg både ikon-pakkar og Pho­to­shop­fi­askoar i lange banar!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: