For all del, bland deg inn!

Lei av å nytte verdifull tid på å leite opp ikon på nettet når du held på med eit nytt design i Photoshop? Ikkje leit så mykje meir. Bruk heller innstikket BlendMe.in! Innstikket er gratis, inneheld tusenvis av ikon og det er berre til å dra elementa frå verktøysboksen og inn i designet ditt.

Les vidare →

Set skuggen i skuggen

I dag har ein uendeleg mange moglege løysingar på å løfte eit design. Eit element som er nytta både på trykk og på skjerm, ofte på litt av den grelle måten, er skuggeleggjing. I dag skal eg vise litt metodar for å skape ein meir eller mindre perfekt skugge…

Les vidare →

Meir enn bokstavar

Eg er kanskje seint ute med denne posten, i og med at mange av lenkjene har florert på Twitter den siste tida. Eg føler, og håpar, likevel at eg fortsatt kan nå den gruppa som endå ikkje har fått med seg skriftas betydning for oss menneske. I dag skal eg vise deg nydelege eksempler på bruk av typografi. Og det på ein måndag.

Les vidare →