Falne i andre verdskrig

Neil Hal­lo­ran har i fil­men over illus­tr­ert på ein for­fer­de­leg, men likev­el fan­tastisk fin og visuell måte kor mange liv som gjekk tapt. Vel verdt 18 min­utt av di tid!

I til­legg har han laga ein inter­ak­tiv ver­sjon du kan finne her.