Falne i andre verdskrig

Neil Halloran har i filmen over illustrert på ein forfer­deleg, men likevel fantastisk fin og visuell måte kor mange liv som gjekk tapt. Vel verdt 18 minutt av di tid!

I tillegg har han laga ein inter­aktiv versjon du kan finne her.