Graphic Means

Graphic Means

Har du nokon gong lurt på korleis ein laga magasin og andre grafiske trykk­saker utan ein datamaskin? Briar Levit har lyst å vise deg dette gjennom prosjektet sitt «Graphic Means».  Ho nærmar seg no slutten på innsam­linga og er særs nærme målet sitt, og forhå­pentleg realisere og lansere ein film om denne gamle kunsten.

Ta ein kikk  på Kickstarter-sida eller nettsida hennar for meir infor­masjon!