Graphic Means

Graphic Means

Har du nokon gong lurt på korleis ein laga magasin og andre grafiske trykksaker utan ein datamaskin? Briar Levit har lyst å vise deg dette gjennom prosjektet sitt «Graphic Means».  Ho nærmar seg no slutten på innsamlinga og er særs nærme målet sitt, og forhåpentleg realisere og lansere ein film om denne gamle kunsten.

Ta ein kikk  på Kickstarter-sida eller nettsida hennar for meir informasjon!