Spritz opp lesestunda

Spritz

Har du lyst å lese mest mogleg, men føler tida ikkje strekk til? Då bør du halde eit auge på det som Spritz driv på med. Spritz er eit føretak frå Boston som har ein misjon om å forandra måten folk les på — i alle fall med tanke på å gjera det enklare og raskare for deg å få med deg det digitalt skrivne ord.

Alt er førebels under utvikling, men det ser ganske så lovande ut for vår digitale framtid. Sjekk ut nettsida deira og test deg sjølv kor god du er til å få med deg infor­masjon (på engelsk) i ei hastigheit på 600 ord i minuttet!