Lovens lange bart

Donate_NB_HP

Me er straks ved endestoggen til november. Ikkje noko spesielt sånn eigentleg, men i år som i fjor, og året før der igjen, gror eg bart under nasa for å fremme menn si helse. Kvar november pågår innsam­lings­ak­sjonen Movember for å samle inn pengar til forsking på prostata­kreft.

Årets bart har ikkje gått heilt upåakta hen. Saman med min avdelings­leiar vart me intervjua og avfoto­grafert saman med 13 politi­te­nestemenn i avisa Sunnhordland... Folk har i alle fall lagt merke til oss, for den «nye» småpraten kan fortone seg nokon­lunde likt som i videoen under:

Det er fortsatt ikkje for seint!

Sjølv om det berre er eit par dagar att er det fortsatt mogleg å støtte aksjonen, og gjerne barten min, ved å følgje lenkje til min profil på aksjons­nett­staden.