Å klare seg sjølv

Å klare seg selv handler ikke om å klare alt selv. Å spørre om hjelp når det trengs er et godt tegn på at man klarer seg selv.

Andreas Gravdal, ungdoms­mo­ti­vator, foredrags­holder og forfatter.