Knask på ein fredag: Mai

Kven sa at animerte GIF-filer var avleggs?

Guifff

I nettverda dukkar den eine design­perla etter den andre med fancy anima­sjonar i Flash, HTML5 og Ajax/​jQuery. Det er då enkelt å tenkje at det gamle filfor­matet GIF var avleggs og utdatert. Så feil kan ein ta. Slik eg ser det er den meir aktuell enn nokon gong: den er allsidig, liten av storleik (alt er relativt sjølvsagt) og den vert støtta av nettle­sarar frå det førre århundret.

Nok fjaseprat.

Mange desig­narar nyttar denne gamle tekno­logien til å vise moderne design og måtar å vise det vesle ekstra. Ein desig­nerkar ved namn Jan Cantor har samla mange deilige GIF-anima­sjonar ein kan finne på Designdelingsnettstaden Dribbble. Primært er det visningar av design frå forskjellige mobil app-ar, men det spenn seg frå «enkle» snuttar til meir avanserte korleis-trakte-kaffi-anima­sjonar.

Hymens lenkjer, pt. 2

Artem and Julia

Eg skreiv om eit liknande prosjekt i august i fjor, men det er tydleg at det er noko som vert meir og meir vanleg. I dei tilfella der brude­paret har litt ekstra på hjarta som ikkje er fysisk mogleg å få plass til i ein vanleg invitasjon, er det greit å få den ned på ei nettside. Dersom brura og brudgommen òg innehar gode kunnskapar innan design, illust­rasjon og program­mering, ja då får du resul­tatet til det kommande ekteparet Artem og Julia. Vakkert!

Tid til overs?

Gå til Google Bilder og søk etter «Atari Breakout». God helg!