Knask på ein fredag: Mars

Du finner det meste på Finn!

Inspirato

Det er ingen overras­kelse at du finner litt av kvart på Finn, men av og til dukker det opp skikkelege skattar av interiør og produkt. På bloggen Inspirato får du eit lite innblikk i nokre av desse fantas­tiske finur­leg­heitane som er å finne på den største markeds­plassen i Noreg.

iPad versus papir

iPad er ein finurleg og til tider praktisk dippedutt. Sjølv har eg ingen planar om å skaffe meg ein, men andre har vanskeleg for å leggja den frå seg når ein fyrst set seg ned i sofakroken og sveiper fingrane over glass­plata. Apple seier sjølv at det alltid finst ein appli­kasjon for alt, men det kan hende at ein møter på nokre få utford­ringar som ikkje let seg (lett) løysa med iPad. Sjå berre i videoen over...

Fjordgløtt

Foto: Sean Meling Murray
Foto: Sean Meling Murray

Alle som har kjøpt eller solgt bopel kjenner til uttrykk som «Fjordgløtt», «Steinkast frå sentrum» og «Solgt som den er». Men kva ligg bak desse uttrykka, og kva betyr dei eigentleg? Sparebanken Vest hadde onsdag 13. mars lynkurs for unge bolig­kjø­parar saman med repre­sen­tantar frå Raske Menn. Hjå dei fekk publikum svar på det som måtte vera av uttrykk – og erfare at ikkje alt er like rosen­raudt som det høyres ut...

Om du er inter­essert i å få med deg lynkurset dei skal ha 10. april, er det berre til å melde seg på her!