Norsk skrift­kunst i svart og kvitt

Frode Helland og Sindre Bremnes. Foto: Hanna Maria Van Zijp.

Dei to karane er  Sindre Bremnes og Frode Bo Helland (lenkjer til artiklar hjå Grafill). Begge to er ekte nørdar innan typografi, og står for kompe­tansen i det nye skrift­for­laget kalla Monokrom. I følgje presse­mel­dinga dei sendte ut har dei ein visjon om å løfte nivået på norsk typografi, sidan Noreg er eit u-land når det kjem til kunnskapen og å teikne skrift.

Skriftforlaget vart starta seint i 2012, og såvidt eg veit (og mange andre med meg) er det Noreg sitt fyrste skrift­forlag. Dei skapar altså litt noregs­his­torie her altså.

– Hallo? Hei!

Monokrom - Telefon

Monokrom har spesia­lisert seg på skrifter til bruk på nett og andre digitale media, men skapar også skrift­typar etter bestilling. Ei av skriftene eg beit meg merke i var skrift­typen Telefon. Den er basert på, ja akkurat, dei gamle norske telefon­kioskane som du ringde heim til ho mor — eller ho du var hemmeleg forelska i...

Besøk nettstaden deira her.