Tips og triks til Windows 95

I desse dagar er det mange som prøvar versjon 8 av Windows. Nokre finn ikkje ut av opera­tiv­sys­temet, andre elskar nyvin­ninga. Uten å ha prøvd sjølv ser eg på den som ein fiffig løysing. Eg likar Metroen, men meiner at det kanskje vert irrite­rande for den daglege bruken.

Men det var Windows 95 eg hugsar best (etter XP som verda var støkk med i altfor mange år), og det er godt det endeleg har kome ein nyttig database for tips og triks! Sjekk ut sida Windows 95 Tips, Tricks, and Tweaks for finurlege tips til deg som brukar!

Eg berre nemner det...