Nye blanke ark

Hugsar du sidan med strek­man­nen eg pre­sen­terte for deg i okto­ber? No har gjen­gen i reklame­byrået Ken­tucky Web Design lansert episode to av even­tyret her!

Prin­sip­pet er fort­satt det same; Etter du har val­gt episode vert du møtt av eit lite kvitt felt og får beskjed om å teikne ein strek­mann. Kan røpe at denne episo­den inneheld ein tiger og ein fly­gande heis. Som sist er det berre å la kreativiteten fly­te og teikne akku­rat den strek­man­nen du føler for!