Knask på ein fredag: Januar

Januar har vore over gjennom­snittet travel både på og utanfor vegen, og det same gjeld forsåvidt også i heimen og på arbeids­plassen. Eg trur eg likevel skal ha skrota i hop nokre gode digitale knask til deg:

Amen.

Anten du skulle vere religiøs eller ikkje, kan dagens fyrste knask uanskvett vere noko for deg. Sida Amen er brukar­basert og går ut på at du legg inn diverse infor­ma­sjons­snuttar og omgjer det til meir eller mindre kloke ord og setningar. Kanskje ikkje den beste forkla­ringa, men sjekk videoen over så forstår du kanskje litt meir.

Du kan også laste ned appli­ka­sjonen tilhøy­rande nettstaden til din iPhone her.

Fotoshop frå Adobé

Eg er kanskje den som kjem sist med denne, men sånn er det berre med månadlege oppda­te­ringar innanfor knask­spik­keriet mitt. Den er likevel akkurat like aktuell som då den fyrst vart publisert. Videoen over tek tak i korleis folk på motemoloen vert så perfekte i alle magasin og slikt. Finurleg!

Matthias Sahlén

Dette er porte­følja til Matthias Sahlén. Han er ein svensk frilanser som driv med grafisk design på relativt høgt plan. Arbeidet viser også at han har relativt god kontroll på typografi­kunn­skapane sine, noko eg likar særs godt!

Albumcover av ClipArt og Comic Sans? Kødder du?

Eg likar ikkje at dei har kødda med coveret til eit av mine favorittband, men artig likevel...

Nei, diverre. Uanskvett kor mykje me vrir, vendar og ynskjer at skrifta Comic Sans skal ryke og reise, vert me aldri heilt kvitt den. Nokre ignorerer dens eksistens, mens andre rett og slett lagar noko me kan le av. Som personen bak Tumbl-bloggen ClipArt Covers. Her kan du finne favoritt­plata di utført med ClipArt (du veit, slikt som var populært då Word kom med dette i førre århundre) og tekst utført i Comic Sans. Tru det eller ei, men det er artig kva som er laga til!

På tide med ein omstart

Det er fredag og snart på tide å ta helg. Det er sjeldan du tek omstart på ei fredag for å starte med «blanke ark», men eg gir deg i allefall ei nettside der du kan ta omstart på dei fleste opera­tiv­systema og alle utgåve av desse. Ta ein omstart nuh!

God helg!