På jakt etter riktig skjerm­skrift

Dette er eit gjeste­innlegg skriven av Per Arne Flatberg. Han jobbar med mykje rart hjå Palografen i Bergen. I tillegg til typografi og anna som typografar og grafi­karar styrer med, er han også oppteken av å trykke riktig. Her tek han for seg skrifta du ser på skjermen:

På jakt etter den rette skjerm­fonten

Apple har nylig tatt vekk og lagt til fonter i sitt iBooks-program på iPad.

Endringen fikk meg til å på nytt tenke over hva som er de beste fontene for bruk på skjerm. For oss som driver med webdesign eller webpro­duksjon, er tvangs­trøyen med et begrenset sett fonter omsider tatt av oss i og med CSS3, diverse smarte løsninger for fontbruk som Google Web Fonts, TypeKit og en rekke andre leveran­dører. Vi kan stort sett bruke hvilke fonter vi vil. Men bør vi?

Oppløsningen

Frem til for ganske få år siden, holdt vi oss ofte til grotesk­fonter med stor x-høyde og relativt få detaljer. Årsaken til dette var selvsagt den relativt lave oppløs­ningen på dataskjermene vi bruker. Oppløsningen er blitt høyere nå, og det er ikke uvanlig å se ordinære skjermer med en oppløsning på 120-150 ppi. Vi har også fått vesentlig bedre løsninger for hinting og antia­liasing av skrift innbygd i opera­tiv­sys­temene. Det burde endre spille­reglene for hva slags skrifter vi bruker. Her har jeg skalert opp Myriad Pro til oppløs­ningen 12 punkt skrift har på en iPhone 4 (En nokså komplett oversikt over standard oppløs­ninger finner du hos Wikipedia):

Og her er de samme vist i 96 ppi:

Det er enkelt å se noen av knepene som brukes for å gjøre fontene mere lesbare. Samtidig er det enkelt å se at vi ikke har mye detaljer som kan vises når vi går ned i oppløsning.

Argumentet med oppløsning for å bruke fonter som Georgia og Verdana på skjerm er dermed fortsatt gyldig for design som retter seg mot ordinære skjermer. Det er derimot gode grunner til at designet for mobile enheter som iPhone, iPad, Kindle eller Android-nettbrett godt kan være anner­ledes.

Hva styrer lesbarhet på nettbrett?

Med såpass høy oppløsning som vi faktisk har på nettbrett og ikke minst smart­te­le­foner, er det lite som skiller skrift­kva­li­teten fra det vi faktisk får på papir. Likevel opplever mange at det er lettere å lese tekst på papir enn på skjerm. Hva skyldes det?

For min del handler det mye om kontrast­for­holdet mellom teksten og bakgrunnen. Forskjellen mellom å lese på en iPad og en tradi­sjonell Kindle med «e-ink» er dramatisk. Det er rett og slett mye mer behagelig å lese på en Kindle. Det skyldes i all hovedsak kontrasten. Der en iPad er laget for å være en alt-mulig sak, er Kindle laget for å lese tekst.

Dersom det er slik at en lavere kontrast (selvsagt innenfor rimelig­hetens grenser) gir en bedre leseopp­le­velse, vil dermed ett naturlig første steg være å velge fonter med tynnere grunn­linjer. I større tekst­mengder vil det være vesentlig lettere å lese en font som Georgia (som brukes på denne siden) enn for eksempel Myriad. Det kan også være gode grunner til å redusere kontrasten ved å la teksten være mørk grå og/​eller bakggrunnen være lys grå.

Så hvilke fonter skal jeg bruke?

Tilbake til utgangs­punktet: Hvilke fonter er best for lesing på skjerm i 2012? Jeg synes Apple gjør mye rett når det gjelder lesbarhet. Derfor tar jeg ett lite hint derfra, og satser på Athelas og Seravek neste år.

Hva gjør du?

  • Google har nå inter­essant nok laget en ny font for Android som skal håndtere utford­ringene med enheter som spenner fra 100dpi til 300dpi. Fonten heter Roboto, og en relativt grundig gjennomgang kan du lese her. En nyttig tilvekst eller en Frankenfont? Tja...