Svolten på ei original skrift?

Egg & bacon, anyone?

Okay, forsøket på å vere morosam i innleiinga falt totalt i vasken, men denne skrifta er noko utanom det vanlege. For dei som hugsar det, skreiv eg i juni om ein ny variant av Lorem Ipsum-genera­toren kalla Bacon Ipsum, og her er tydlegvis ein relativ passande skrifttype: Bacon Font. Henry Hargreaves er mannen bak denne originale måten å lage skrift på, og resul­tatet er faktisk ganske så feitt: