Møt Rosetta

Rosetta er eit byrå som har spesialisert seg på å utgi skriftsnitt som fungerer like bra her til lands som i, ja, dei arabiske emirater. David B?ezina, José Scaglione og Veronika Burian starta byrået, og saman med fire andre skriftkreatørar kallar dei det sjølv for Multi-script Typography. Rosetta si mest populære skrift er kanskje Skolar, som i skrivande stund støttar 162 språk. 162 språk. Det er artfundig mange. Fin er den også!

Då den arabiske og persiske delen av BBC si nettside skulle gjennom ein redesign tidlegare i år, vart skrifta Nassim frå Rosetta eit fyrsteval. Eit tett samarbeid gjorde at spesielle teikn innanfor dei respektive språka vart vist på best mogleg måte og i tråd med BBC sin profil.

Stå på!