Møt Rosetta

Rosetta er eit byrå som har spesia­lisert seg på å utgi skrift­snitt som fungerer like bra her til lands som i, ja, dei arabiske emirater. David B?ezina, José Scaglione og Veronika Burian starta byrået, og saman med fire andre skrift­krea­tørar kallar dei det sjølv for Multi-script Typography. Rosetta si mest populære skrift er kanskje Skolar, som i skrivande stund støttar 162 språk. 162 språk. Det er artfundig mange. Fin er den også!

Då den arabiske og persiske delen av BBC si nettside skulle gjennom ein redesign tidlegare i år, vart skrifta Nassim frå Rosetta eit fyrsteval. Eit tett samarbeid gjorde at spesielle teikn innanfor dei respektive språka vart vist på best mogleg måte og i tråd med BBC sin profil.

Stå på!