Skrift for dyslek­ti­karar

Har du tilfel­digvis bruk for ei vennleg og lesbar skrift kan eg (saman med neder­landske Studio Studio) hjelpe deg med det akkurat her og no. Lagar du i tillegg materialer, eller under­viser personer med dysleksi og/​eller lese- og skrive­vanskar, er skrifta Dyslexie midt i blinken. Sjølv eg som ikkje har dei største utford­ringane med å verken lese eller skrive syns denne er ganske så lett å lese, kanskje også betre enn ei vanleg skrift!

Prisen er ikkje den som er mest venleg med pengeboka di, men i desse juletider merkar du det ikkje likevel... Dersom du sjølv har tenkt å nytte den privat, får du den for 550,-, mens dersom du og din bedrift eller skule kunne tenkt seg denne i utdan­ninga, ja då kostar den berre 3 600,-. Du kan bestille direkte frå Studio Studio her.

  • Bra tiltak, men burde jo strengt vore laga ei ordning der dei som faktisk har dysleksi kan få skrifta gratis.