Ein hund etter skrift

Eg ber om orsak for språk­bruken no i juletida, men Fuck Yeah Dementia har teke Fineline Design sin plakat og modifisert den nokre få hakk. Resultatet er ein fantastisk og realistisk saman­setning av korleis hundar med skriftnamn kunne ha sett ut. Helvetica er sjølvsagt schäfer og Times er engelsk bulldog. Og til slutt har me jo Comic Sans som er, eh, ja... Kva for rase er det eigentleg?!

Forslag vert motteke med takk i kommen­tar­feltet!