Typeplace

Typeplace er ein appli­kasjon til iPhone som kan hjelpe deg med å få den biffen perfekt! Programmet kostar kr 7, men det er jo berre 110 av det ei kald pils kostar deg, så det er inga unnskyldning for å ikkje investere i dette om du er oppteken av typografi!

Fyr opp appli­ka­sjonen, knips den typogra­fiske perla og last den opp med Typeplace. Merkar du den med lokasjonen din vert den plotta inn på verds­kartet i tillegg! Eg har ikkje fått testa funksjonen fullt ut, men reknar med eg kjem til å nytte den meir og meir — kor eg enn måtte befinne meg.