Knask på ein fredag: Juli

Støvelen er i alle fall riktig plassert!

Desse karta er kanskje ikkje godt nok for deg som skal ut å reise land og strand i sommar, men for augo er dette eit vakkert syn. Corriette Schoenaerts har sett saman kleda frå reise­kof­ferten sin og laga ein oversikt over dei ulike verds­delane med plagga. Fiffig!

Ein stad for ting du elskar

Pinterest er ein stad på nettet der du kan finne, eller sjølv samle, inter­es­sante ting og tang. Alt frå film og teknologi til bryllaup og mote. Rett og slett ein stad for ting du elskar.

Nice, nice and Nizo!

Det er eindel appli­ka­sjonar der ute og nokre legg meir i design enn andre. Image Mechanics er ein leverandør som nettopp legg litt ekstra i både appli­ka­sjonane og tilhøy­rande nettstader. For det fyrste er deira eiga nettside fin, men nettstaden til deira kommande (i alle fall i skrivande stund) appli­kasjon Nizo er verkeleg eit vakkert stykke arbeid!

Summeri, summera...

Eg oppsum­merar ein av dei kortaste knaska eg har hatt (noko ferie må jo eg også ha) med eit tips om nettut­vikling:

How to tell HTML from HTML5:
– Try it out on Internet Explorer.
– Did it work?
– No?
– It’s HTML5.
Kent Brewster under årest SXSW11

Ha ein fortsatt fortref­feleg sommar!