The Sound of Music

Spotify har ein røys med låtar du kan lytte på gratis (dog tungt reklame­basert), og er for mange vorten eit must i deira digitale kvardag — inkludert under­teikna. I likheit med iTunes er det mogleg for deg å opprette spele­lister der du kan samle alle perlene i gruppe, til dømes alle rocke­ba­lader i ei mappe og all pop-en i ei anna. I tillegg er det ein funksjon (colla­bo­rative playlists) som gjer at ein kan dele desse med andre du meiner har behov for, eller kanskje berre lyst på nye innspel til musikk­ho­ri­sonten. Den har eg nytta meg av, og teng no di hjelp til å utvikle den! Last inn denne spele­lista og legg til dine inspi­ra­sjons­kjelder eller favorittar! På førehand bukkar eg fint og seier takk!

Kanskje du også finn denne lista nyttig og oppdagar ny god musikk? I same sleng kan eg slengje på eit tips til deg på dei aller fleste snarvegane som finst i programmet...