Knask på ein fredag: Januar

Tjuvradden

http://www.youtube.com/watch?v=gC0vb9XDz38

Me startar med ein aldri så liten video for at du skal få byggje opp fredags­stem­ninga og koble av frå alt tjas og mas. Ja, det er nok ein LEGO-film, men vert me lei av klossane? Neppe. Om du saknar nokre av bitane neste gong du sit og utøver kreati­viten din, ser du her kor dei forsvinn...

Noko for den late...

I vår hektiske kvardag er det ikkje lett å ta seg tid til å slappe av. Denne nettsida kan i så tilfelle gi deg ei aldri så lita utfordring — prøv å ikkje gjer noko som helst i to heile minutt. Eg klarte det fint, sjølv om det viser noko anna på skjerm­skotet over. Kors på halsen og 23 knivar i hjarta!

Skrifter i bruk

Ofte ser ein kommen­tarar på design og biletbruk i ei trykksak/​nettside, men kva med skriftene som er nytta? Er det nokon som tek seg tid til å kommentere dei? Ja, faktisk! Sam Berlow, Stephen Coles og Nick Sherman har saman starta prosjektet Fonts In Use kor dei gjer nettopp dette — ser på typografien i alt dei kjem over. På sida vert du presentert for ei trykksak/​annonse/​nettside før dei går gjennom og listar opp kva skrifter som er nytta. Fiffigt!

Sidan HTML 1, 2, 3 og 4 ikkje hadde det...

...var det vel på sin plass at den nye HTML-utgåva skulle få ein flunkande ny profil? Kanskje ikkje, men likevel. Fin er er den i mine auge. Eller som The Oatmeal seier i saka under: For all I care, the W3C could use a pair of cheetah testicles as an icon, just make the new standard work well. Sant nok!

1 av 13 av oss er på Facebook. Noko anna nytt?

Me lever tydlegvis i flokk skal me følgje dette fakta­sa­ma­n­an­draget frå The Oatmeal. Dei tek for seg korleis ting er på nettet i dag — mykje av det er faktisk skremmade sant. Til tross for dette er det morosam lesning på veg inn i ei ny helg!

Ikoner

Ehm... Tru det eller ei, men det er faktisk ingen ikoner på lista i dag. Kanskje neste veke? Ja, kanskje det...