Kva i Helvetica er det?

Hel­veti­ca er allereie nem­nt tidle­gare i kalen­deren, men sidan det er mange der ute som elskar denne skrift­fam­i­lien dukkar det støtt og stadig opp myk­je god­sak­er på net­tet. Bloggen Wanken har sam­la ein god del snacks med bileter i beveg­else (les: video) der Hel­veti­ca har hov­u­drol­la.

Finn fram gløggen og snurr film!