Det inter­na­sjonale kontor

The International Office, eit design­studio med base på New Zealand, nyttar sin tverr­faglege kompe­tanse i deira prosjekter, noko som viser att i dei mange gode arbeida dei har i si porte­følje. Eit eksempel er arbeidet dei har gjort med German Film Festival. Mykje fin typografi der, altså!