Lat manien ta overhand

På (omtrent) lik linje som mine knask på fredagar har Abduzeedo ei spalte som baserar seg på typografisk innhald. Typography Mania tek for seg alt det vakre og vene som følgjer med når man tek eit par-ti bokstavar og set det opp i ei skapeleg form. Nye dosar kjem kvar onsdag (eller der ikring). I skrivande stund har det vorten publisert 57 «utgåver».

Abduzeedo har ellers ein god database på alt som omhandlar design og anna inspi­rerande stoff.