Sinte typogra­fiske feiltramp

Mad Men er ein serie eg, og garantert mange andre rundt om kring simpelthen elskar. Det kan vere fordi eg jobbar i same miljø, sett vekk i frå alkohol­inn­taket på arbeids­plassen og andre ting man ikkje heilt bør gjere på eit kontor, men også for deira lekre bruk av typografi. Men det måtte jo vere noko som ikkje stemte, right?

Jo, sjølvsagt. Fo ei tid tilbake kom eg over eit innlegg av Mark Simonson som faktisk bekrefta ein av mine eigne oppda­gingar. I introen til den prisbe­lønna serien la eg merke til at den fantastisk grelle skrifta Lucida Handwriting frå 1992 hadde «sneke» seg inn. Dette og annan feilbruk av skrift­snitt som ikkje var oppfunne på den tida serien eigentleg skal gjenspegle, kan du lese meir om i innlegget.