I ein galakse, langt, langt borte…

Då Bran­don og Emma Peat skulle få sin første­fødte hadde dei lyst å deko­rere veg­gen til min­sten med noko heilt spe­sielt. Etter­som Star Wars er ein favoritt for dette paret også, falt valet på å skape alfa­betet med figurar/namn frå fil­mane.

No er ikkje eg den største tilheng­jaren av Star Wars, men må innrømme at eg falt pladask for den fif­fige måten å set­je opp alfa­betet på!