Det typografiske sinn

Som typografilærar er det ein del ulumskheitar man dukkar borti. I alle fall i følgje Jim Godfrey. Læraren vart til slutt så irritert at han hadde lyst å gjere noko med dette og resultatet vart eit underverk av ein plakat med 34 måtar som støtt og stadig vert gjort feil av elevane hans.

Nettsida For Print Only har fleire nærbileter som du kan nyte, og du kan lese meir om arbeidet bak plakaten på heimesida til Jim. Her kan du også lese kvar og eit av feilskjæra som er trykt på den.