abcdef­ghij­klmnopqr­stu­vwxyz

Job Wouters, hans bror Roel og sistnemntes fire år gamle son Gradus frå Nederland er alle levande opptekne av teikning og skrifter. Etter mange spontane jammar (jam sessions for dei som måtte lure) bestemte dei seg for å rigge til kamera, finne fram blanke ark og malekostar for å kunne vise verda kor gøy det å skrive bokstavar faktisk kan vere.

Sjekk også innom nettsida til Job og Roel for å lese meir om typografi og design generelt.

  • Aha! Dette var gøy! :D Å leke med bokstaver er kjempe­morsomt. Takk for at du delte. Kul musikk også.