abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Job Wouters, hans bror Roel og sist­nem­ntes fire år gam­le son Gradus frå Ned­er­land er alle levande opptekne av teikn­ing og skrifter. Etter mange spon­tane jam­mar (jam ses­sions for dei som måtte lure) bestemte dei seg for å rigge til kam­era, finne fram blanke ark og malekostar for å kunne vise ver­da kor gøy det å skrive bok­stavar fak­tisk kan vere.

Sjekk også innom nettsi­da til Job og Roel for å lese meir om typografi og design generelt.