Welcome to the jungle!

Gjengen i PixelJungle Network har putta saman ein heidundranes samling av arbeid under kategorien grafisk design, bøker, utstillingar, minimalisme, modernisme og ikkje minst typografi. Førre setning var kanskje klipt og limt frå «About»-delen av sida, men etter å ha sett innhaldet på sida, vart eg relativ tom for ord…

TypoJungle lever verkeleg opp til namnet sitt; dette er ein jungel av fantastiske arbeid og ei nær sagt utømmeleg kjelde til inspirasjon!