Welcome to the jungle!

Gjengen i PixelJungle Network har putta saman ein heidund­ranes samling av arbeid under kategorien grafisk design, bøker, utstil­lingar, minima­lisme, moder­nisme og ikkje minst typografi. Førre setning var kanskje klipt og limt frå «About»-delen av sida, men etter å ha sett innhaldet på sida, vart eg relativ tom for ord...

TypoJungle lever verkeleg opp til namnet sitt; dette er ein jungel av fantas­tiske arbeid og ei nær sagt utømmeleg kjelde til inspi­rasjon!