Typografi-sjappa

Typog­ra­phy Shop er ein net­tbu­tikk som har lagt seg på ei lin­je eg godt kan like! Her finn du t-skjorter, sin­glet-er og het­te­gensere som alle har ein til felles: Typografiske bud­skaper i større og min­dre grad. Bok­stave­leg teke. Eh, ja…

Ei side for typofile som meg, alt­så. Døgnopen er den også.