Kalligrafi-multi­kunst­naren

Etter å ha vist denne til mi kone, fekk eg faktisk ein kalli­gra­fipenn i gåve. Men i motsetnad til meg, lever og ander Luca Barcellona for kalli­grafi — noko videoen over er eit godt bevis for. Denne karen har i tillegg til hans video­snutter på Vimeo ein heil røys med bileter på Flickr med kalli­grafi og kunst, sprunge ut frå hans stødige hand.

Eg får finne fram pennen att og prøve å drodle ned noko. Eg ynskjer meg sjølv lukke til!

Årets juleka­lender

Som sagt så er det planen at årets juleka­lender skal bugne over av innhald relatert til mykje fantastisk typografi. Alt frå eksempler på trykk til prosjekter på nett — og på julaftan får du ei eksklusiv gåve du ikkje finn eller får andre stader!

Følg med kvar dag kl 10.00 fram mot jul!