Arial og Times; takk for innsatsen!

Typekit er tidlegare omtala her hjå meg som ein tilbydar av skrifter du kan nytte på nett ved hjelp av ein enkelt kode. No har dei preika litt med min ven Google, og Typekit med ein relativt grei nyheit med tanke på betre typografi på nettet.

Samarbeidet dei i mellom fører til at man får tilgong til fleire skrift­snitt og betre visnings­mog­leg­heitar med dei. For oss som designer nettsider er dette ein verkeleg gladsak. Me slepp altså å nytte Arial og Times som alter­na­tiver om folk mangler den og den skrifta. No kan alle kan vise skrifta me har lyst å bruke på sine skjermar. Lykke!

  • Dette er virkelig lykke, og jeg gleder meg til å ta dem i bruk :D