Strukturert til finger­spissane!

Alle treng litt struktur i livet sitt innimellom, og er du designer kan det vere lurt å gjere det i den digitale kvardagen også. Det finst utallige systemer på korleis dette kan løysast best, men eg har samla nokre «hjelpe­sen­tralar» under som eg nyttar meg av når eg skal designe ei nettside.

Sjefen over alle sjefar

Eigentleg hadde eg ikkje treng å nemne noko meir etter denne. The Grid System er rett og slett sjefen over alle sjefar når det kjem til grid-baserte løysingar. På nettstaden kan du finne alt av systemer, artiklar, veiledningar/​maler og annan relevant inspi­rasjon til å putte saman den ultimate nettstad. Strukturmessig vertfall.

Kolonne meg der, kolonne meg her...

I mitt neste design (når det enn klarar å kome vekk frå skisse­stadiet) er det prinsippet til 960 Grid System eg kjem til å nytta mest. Med dette kan du setje opp designet ditt til å følgje ein mal på 12, 16 eller 24 (takkar Joachim Molund for påminning om den siste der) kolonner i ei breidde på 960 piksler - ei breidde som dei fleste skjermar i dag skal kunne vise. På nettstaden kan du også laste ned maler til bruk i blant anna InDesign, Illustrator, GIMP og Photoshop.

Grunnprinsippieltaktig-ish

Baseline CSS gir deg eit utgongs­punkt i koda CSS og HTML slik at du kan bygge opp nettsida di med ein god grunn­stein. Det vert lagt vekt på  kode, design og typografi i denne.

Alt du treng vite om rutenett­system

Mark Boulton har ein serie med tips og triks for korleis du kan lage deg dine eigne systemer å bruke i dine design. Han tek for seg alt frå byrjinga til den store finalen der du får sett det i praksis. Primært er det for det trykte media, men vil tru at grunn­prin­sippet fungerer likegodt i design på nett.

Er tekst vanskeleg?

Om du er av typen som heller ser på illusta­sjonane og bileta i magasin, eller elskar å lese teikne­seriar, er denne av Brad Colbow noko for deg. Den forklarar enkelt korleis enkle juste­ringar kan gjere eit design mykje meir delikat.

Rutenett over alt!

Om du ikkje har fått nok av ovannemnte sider og rutesystem er det fortsatt håp! Slammer er ein appli­kasjon til Mac OS X (Snow Leopard) som gir deg moglegheit til å legge eit rutenett akkurat der du måtte ynskje. I tillegg kan du bruke det som målebånd, skjermdump-takar og forstør­rel­sesglas.

For mykje faste oppsett?

Om du er lei av faste oppsett og klar for meir flytande føde innanfor temaet vil eg anbefale deg å besøkje bloggen til Anders-Meyer Eldøy. Han har nett har publisert ein artikkel som tek for seg flytande grids.

Nyttar du nokre av dei ovanståande systema når du designer?