The Bad User Interface Gallery

Me har nok alle vorten møtt av meir eller mindre uryddige og lite oppda­terte nettstader/​nettstandarder med eit dårleg brukar­grense­snitt. Sjølvsagt er det nokon som har oppretta ein blogg med dette emnet...

nettstaden til Bad User Interface kan du sjå fleire eksempler på dårlege brukar­grense­snitt. Dersom du har vanske­leg­heiter med å finne ut kva som kan vere feil med dei forskjellige skjerm­dumpane, står det også ganske greitt forklart kva som burde vore fiksa på. I detaljer.