Knask på ein fredag, veke 10

Kalenderen viser nok ein gong at det er fredag. Samstundes som snøen renn vekk og våren kjempar seg fram i det sure regnvéret, er det godt å vite at eg kan halde deg innandørs med nye knask!

Leik med mat

Du har sikkert opplevd å fått beskjed om ikkje å leike med maten i løpet av oppveksten din. Hjå Lazy Palace kan du finne ein god samling med bileter frå folk som, heldigvis, har trossa denne åtvaringa og laga kunst av mat. Smakfultl!

Glad i film og logoer?

I ameri­kanske filmar er du vitne til flust av produkt­plas­se­ringar frå forskjellige firmaer. I denne filmen treng du ikkje leite særleg etter desse, i og med at heile filmen er bygd opp av berre logoer. Det tok visstnok seks år å lage denne 16 minutters filmen, men folka bak fekk løn for innsatsen: Dei fekk nemleg Oscar for beste korte anima­sjonsfilm!

Ta nerden i deg eit steg vidare!

Er du ein ekte nerd, eller berre er oppslukt av dingser til heimen? Mashable presen­terer her deira topp ti liste for kva du bør ha av teknologi-dippedupp-dingser på kontoret/​arbeidsplassen din. Alt frå iPhone-bordbrikker til dørmatter forma som ein tast på tasta­turet.

Internet Explorer 6 har sovna (stille?) inn...

1. mars vart støtta for IE6 hjå Google Docs fjerna, og dette førte til at nettle­saren sovna inn samme morning. I alle fall ifølgje nettstaden IE6 Funeral. Hendinga gjekk ikkje upåakta hen, og Aten Design Group stelte i stand ei gravferd i deira kontor der folk kunne kome å halde sin avskjedstale. Bileter frå anled­ninga kan sjåast på Flickr. Eg reknar med at det ikkje er så mange som vil sakne den...

Ikoner på kopp

Det er mange av oss desig­nerar, utvik­larar og konto­rotter som ikkje klarer seg utan ein kopp kaffi eller fem om dagen. Dette ikon-settet er koffein­fritt, men inneheld ikoner forma som koppar dekorert med diverse logoer. Om lidt er kaffen klar...