Knask på ein fredag: Desember

Julegåvene er vel fortært i ivrige og spente hender, maten frå julekvelden ligg fortsatt godt i magen, julefreden byrjar å synke inn og julenissen takkar for seg. Det er årets siste fredag og siste «Knask på ein fredag» i 2009 er klar til å ta i mot di digitale leselyst!

Sjølvsagt kan eg fikse alt!

There I Fixed It

Denne sida er rett og slett genial i sin enkelhet. På There, I Fixed It kan du sjå og lese om meir eller mindre gode løysingar på korleis ein skal fikse øydelagde ting og tang (via Christoffer).

Klipp og Lim

Klipp og Lim

Kan vel disku­terast om det er eit heldig eller mindre heldig val av namn på kommu­ni­ka­sjons­byrået Klipp og Lim som held til Trondheim, men nettsida deira er i alle fall fin å sjå på. Sida er også elska av CSScake.

I all enkelhet

I all enkelhet

I all enkelhet er firmab­loggen til Netlife Research og gjer deg artikler om bruker­venn­le­gheit. Blant anna kan du lese at i eit netts­kjema er det nok med berre ein knapp for å lede brukaren gjennom. Om det ikkje er inter­essant nok, kan du jo alltids få råd frå Eyvind Hellstrøm...

SLV

SLV står for Sound, Light og Vision, og dersom min belgiske-engelsk ikkje er heilt ute å køyrer er dette eit firma som leiger ut lyd-, lys og visnings­utstyr. Språkkunnskapa mine satt til side: Denne nettstaden er vel gjennomført!

Full fest!

Kva skjer i Uggabush når dyr spis forderva frukt? Videoen under forklarer det tydleg nok vil eg tru...

Ikon/​piktogram

Eg avsluttar tradi­sjonen tru årets siste «Knask på ein fredag»-spalte med eit par lenkjer til ikon og piktogram. Enjoy!

God helg! Sjåast i 2010!