Luke 22: Google Wave

Bølgjer er visstnok «in» for tida, og kalen­deren min har ikkje vore noko unnateke. I luke 22 kan du vere med å surfe på bølgjene og inn i framtidas kommu­ni­ka­sjons­ka­naler!

Google Wave skal visstnok vere det siste store nye på nettet, men som kjent er det invita­sjons­basert eller det kan vere lang ventetid på å få prøve dette ut. Tenesta er ganske genial for dei som jobbar eindel over nettet med kollegaer og kundar. Kommunikasjonen skjer i såkalla bølgjer der du deler enkelt dokumenter, bileter og kan redigere «direkte» foran augo på den andre delta­karen i bølgja. Utfordringa mi har vore å ha nok tid til å teste ut og bruke tenesta. Kanskje alt endrar seg når det vert meir utbreidd.

Uanskvett: Eg har ein plutseleg 17 invita­sjonar att for dei som måtte ynskje å få raskt tilgong til dette finurlege systemet. Gje meg ein lyd om du vil verte invitert. Her gjelder fyrstemann til mølla!

  • Joachim Molund

    Jeg har 19 stk å dele ut, slenger meg på her og gjør dagens luke enda bedre! :)

  • Vakkert!

  • Google Wave er genialt og fungerer bra allerede. Dessuten kommer det til å bli ennå bedre når det er ferdig utviklet.

  • Fekk plutseleg mange nye invita­sjonar å dele ut, så her er det visst nok å ta av!