Luke 20: Fubiz

Fubiz

Saknar du inspi­rasjon og leitar febrilsk på nettet etter gode sider som kan gje deg nettopp det? Leit bak luke 20, og du vil finne!

Fubiz er ein nettstad som gjer deg inspi­rasjon og andre artiklar innan blant anna design, video, musikk, fotografi og teknologi. Mykje av innhaldet er det brukararne sjølv som har bidrege med, og dette gjer nettstaden til ein fin plass å skaffe seg nok av nye idear.

Her kan du sjå promo­te­rings­vi­deoen deira frå då dei redesigna nettsida: