Luke 17: Klassiske magasin­for­sider

Popular Science April 1933

Som den medie­gra­fi­keren eg er utdanna til, har eg ein svakheit for fint design og god typografi på trykte saker. Det er difor ei glede å presentere gode og gamle magasin­for­sider i luke 17!

Eller, det er vel rettare sagt Webdesigner Depot som har tatt på seg arbeidet med å samla ein heil del magasin­for­sider og presentert det på si side. For å spare deg for dyrebar tid og meir uviktig lesning, stoggar eg skrivinga her og overlet til lenkja under: