Luke 14: Har du også eit gåveinn­pak­nings­ma­reritt?

Gaveinnpakking

Er du mann og lik meg når det kjem til julegå­ve­inn­kjøpa, ligg du nok kanskje litt etter på dette feltet. Eventuelt har du kun ansvaret for den eine, men vikti­gaste gåva: Den til madammen. Bak luke 14 ligg tips til korleis du vertfall kan imponere med innpak­ninga.

Sjølv om eg retta meg mot menn i introen her kan alltids den kvinnelege delen av befolk­ninga sjå på denne posten, men kvinner flest kan vel dette godt allereie... Kjønn satt til side, og tilbake til det det handlar om: Gåveinnpakning. Noupe driv å presen­terar ting innan design og tang innanfor vev. No har dei funne fram og samla ein mengde fantasi­fulle idear å bruke når du skal til å pakke inn gåver, det vere seg til jul eller bursdag.