Luke 12: Korleis lage ei skrift av di handskrift

Lage handskrifta di

Det kjem stadig nye skrifter til bruk på datama­skinen, og du har garantert tenkt tanken om å opprette ei av di eiga handskrift. Det skal me gjere noko med i luke 12.

Eg har tidlegare hatt ei oppskrift på korleis dette kan gjerast med programmet The Font Creator Program, men BittBox har no publisert ein artikkel som forklarar korleis du tek utgangs­punkt i di handskrift, og gjer den om til bruk på datama­skinen ved hjelp av FontLab Studio.