Er reklame ein uting?

father

Reklamebransjen og det dei kjem opp med kan oppfattast som både hardt, irrite­rande og unødvendig, men etter mi meining motseier eksempla som eg kjem med i dag dette ganske kraftig.

Morosame annonser

Pepsi Light

Kreative folk og kreative idear er viktige i reklame­bransjen. Det vises også att i utvalget Webdesigner Depot har plukka ut her.

Det finnes også mange gode TV-reklamer der ute, norske inkludert. Norsk Tipping sine er jo klassi­karar å rekne. Under er ein frå Toyota. Ikkje den mest morosame, men likevel eit artig avbrekk i ein ellers kjedeleg reklame­pause:

«Mørke» annonser

Ovam: Clean Environment

I tillegg til å presentere ei røys med morosame annonser, har også Webdesigner Depot ein artikkel som omfattar litt «mørkare» annon­sering. Sjå sjølv!

Kutt røyken

Stop Smoking

Det er vel mange av dei som ynskjer å stumpe røyken for godt, og kampanjane på kor farleg det er florerer der ute. Behance Network har lagt til ein serie med artige «Stump røyken»-kampanje. Verdt ein kikk!

Klassiske ameri­kanske annonser

Pepsi Golf

Kanskje litt overkant av Pepsi-reklame her, men la oss ikkje henge oss opp i småting. Dessutan drikk eg aldri Pepsi eller brus generelt... Poenget er at dei ser ut til å kunne lage gode reklame­an­nonser/-plakater på 1950-talet også. WordPress Arena har samla 50 av dei slik at me kan verta inspirert. Om du vil sjå meir 50-tals grafikk/​materiell, kan dei også anbefale nettstedet Plan 59.

Å ha trua på reklame...

Stihl: 3 Year Guarantee

I Believe in Advertising trur eg har nemnt for deg før, men det er ei side som er verdt å nemne igjen. Her finn du ein salig samling av gode annonser, TV-reklamer og andre kommu­ni­ka­sjons­mes­sig­heitar. Sikkert eit nytt ord det siste der, men hos meg er alt lov.