Knask på ein fredag: Oktober

Angrehalsband

At det ikkje er så mykje knask på tapetet mitt i dag har ikkje noko med at det vert mindre og mindre å vise fram frå nettet, men heller det at eg ikkje heilt har hatt tid til å sufte på dei store Internettbøgjene siste månaden...

Osloposters

Osloposters

Osloposters er ein facine­rande nettstad som presen­terar ein stor del av alle plakater som henger rundt om kring i Oslo sine gater. Inspirert av Jarr Geerligs sin fotostrøm på flickr. Fiffig! Kjem det ein for Bergen? Eller Stord? Me kan berre vente i spenning!

Grafix Studio

Grafix Studio

Antonio Riveras driv dette studioet mutters aleine, men ser du på hans porte­følje kan det virke ut til at han klarer det aldeles strålande! Ein mann med gode kunnskapar innan vevdesign og illust­rasjon.

atebits

atebits

I tillegg til å sjå bra ut, inneheld nettsida til atebits godsaker for deg med Mac og iPhone. Du finn blant anna den populære Twitter-appli­ka­sjonen Tweetie her.

GigPress

GigPress

GigPress er no nyleg (29. september) lansert i utgåve 2.0, og i den anledning har Derek Hogue også fått eit feiande flott og nytt design til nettstaden. GigPress er eit innstikk til WordPress som kan nyttast som ein hendings­oversikt for både artister og andre organi­sa­sjonar. Eg har bidrege med norsk oversetting.

På tampen...

Sidan eg i dag presen­terer minimalt med knask, anbefalar eg deg å besøke Webdesigner Depot sin oversikt over 100 nettstader med illust­rasjon som hovud­element før du tek helg!