Eco green

Det har aldri før vore så mykje fokus på at alt rundt oss som vert produsert og bygd skal ha ein viss miljøvenleg side ved seg. I dag er det «Blog Action Day» og eg vil difor setja eit lite fokus på kva designarar gjer for saka.

Den miljøvenlege skrifta

Ecofont

Ecofont er genial i sin enkelhet. Den er basert på Vera Sans og er rett og slett gjennomhola for å spare miljøet. Slik kan du eller di bedrift spare opptil 20 % på blekk og papir. Fiffig.

Miljøvenleg design

Kreativt gjenbruk

Bømlo Vidaregåande skule (tidlegare Olavskulen) har ei linje der dei forkuserar på at det er mykje som kan nyttast om igjen av dei 1,67 millioner tonna med husholdningsavfall me kastar årleg.

Kva med vevdesign, er det miljøvenleg?

Om datamaskina di er ny og ikkje inneheld for mykje miljøfarlege komponentar, og du i tillegg får strøm frå solceller eller ei vindmølle, er nok kva som helst nettside miljøvenleg. Ein annan ting er korleis dei er designa og presentert. EcoIron har ein artikkel frå 2007 som meinar at om Google hadde skifta frå kvit til svart bakgrunnsfarge på sida si, ville det på verdsbasis spart miljøet for 750Mw-timer i året. I den forbindelse vart det laga ein fargepalett på seks fargar som brukar 3-4 watt meir enn ei heilt svart nettside. Dette er vel og merke på gamle CRT-skjermar, men reknar med at det har eit visst utslag for nye LCD-skjermar også.

Under er eksempler på nettstader som som set vertfall to ting i førarsetet, nemleg rein kode og design.

Studio 7 Designs

Studio 7 Designs

Stikk til skogs!

Go Clamping

Go Clamping er rett og slett ei nettside som hjelper deg gjennom jungelen av telt, karavaner og andre camping-relaterte produkt.

Russisk blomster

Hrasti

Russisk familiefirma som lever av å produsere og selje dekorative blomster frå eit rikt artsmangfold. Trur eg. Min russiske er heller dårleg.

53mondays

53mondays

53mondays driv med økologisk vevdesign. Dei har ei liste over ting som dei skal gjennomføre for å oppnå målet om å vere miljøvenleg på design. Blant anna at det ikkje skal skrivast ut eit einaste papir i prosessen med å designe ein ny nettstad.

Kva eg har gjort for miljøet?

Vel, eg pleier sjeldan å skrive ut e-postar og eg likar å skissere diverse design på papir før eg skrur på datamaskina. Ellers sorterar eg alt mitt avfall som alle andre her på øya. Eg er rett og slett ein flinke  og miljøvenleg gut! Flaks!

Kva har du gjort for miljøet?

Anten det er innan vev, design eller andre områder har me vel alle ei lita miljøsparingtenking. Nemn gjerne kva du gjer i kommentarfeltet!