Konsentrasjon kring søk og typografi

Applikasjoner

Det dukkar stadig opp niftige appli­ka­sjonar på nettet (nedlastbare eller online) som gjer kvardagen enklare og meir produktiv. Spezify, Concentrate og Typedia er tre slike appli­ka­sjonar, men på kvar sin unike måte.

Spezify

Spezify

Dette er eigentleg ein søkje­motor, men i forhold til f.eks. Google er Spezify mykje meir visuell. Resultata som dukkar opp etter søk er små snuttar av infor­masjon i form av ei overskrift og brødtekst og reine bilet­filer. Når du trykker på resultata får du infor­masjon om kvar resul­tatet er henta frå og større utgåve av f.eks bileter Spezify finn.

Concentrate

Concentrate

Concentrate er ein grei liten appli­kasjon som skal få deg til å konsen­trere deg om arbeidet ditt. Du kan stille den inn til å opne/​stenge programmer, nettsider eller skifte skrive­bords­bak­grunn utan nemne­verdig innsats frå di side. Om du har ein lei tendens til å gå inn på sider som Facebook, YouTube eller andre sider som ikkje akkurat får deg til å konsen­trere deg om arbeidet, kan du via Concentrate blokkere tilgongen til desse sidene. Om dette i praktisk er ein bra greie, eller gagnar til frust­rasjon er usikkert, men eg meinar at det kanskje har ein grunn­stein som eg meiner kan funke. Dei av dykk som sit på Windows må belage dykk på at konsen­tra­sjonen må haldast i sjakk manuelt, Concentrate finnes per i dag kun til dei som har ein Mac.

Typekit

Typekit

Typekit er foreløpig berre tilgjen­geleg for regist­rerte og inviterte, noko ala måten man får prøvd Spotify. Så til poenget. Denne tenesta er genial om du driv med vevdesign og f.eks. ynskjer ei spesiell skrift i overskrifter. Du kan seie at tenesta erstattar bilet­er­stats­nings­dingse­bomsar av typen sIFR og cúfon som begge kan vere litt uhand­terlege, litt knot med å installere og tunge i bruk. For å få Typekit til å fungere trengs kun to linjer med kode inn, og litt leiting i deira store skrift­bi­bliotek. Du får eit mindre utvalg ved gratis prøvebruk, men det vert større og større til meir du betalar.

Eg har fem invita­sjonar om nokre vil ha det, sjølv om eg trur det kanskje er likegreitt å berre skrive inn e-posten sin på sida og vente på at du kan logge deg inn. For meg tok det tre veker.