Ost og typografi

Typography 29

For dei som er over gjennom­snittet inter­essert i skrifter er det mykje spanande å finna i både nye og gamle typografi­bøker. Desse kostar diverre som oftast litt småpeng i innkjøp. Heldigvis ligg det mykje tilgjen­geleg snacks og typogra­fi­kjelder på verdsveven den dag i dag - gratis! I dag har eg plukka ut ei lita handfull med saker som eg har bite meg merke i.

Verdana og Georgia

Verdana og Georgia

Dei fleste (les: typogra­fifolk) har vel fått med seg at IKEA har skifta skrift på deira nye møbel­ka­talog for 2010. Dette vart ikkje godt motteke, men no ser det ut til, i følgje same nettstad, ut til at dei kanskje ikkje tråkka så mykje i salaten likevel. Me kan no lese at dei «nettsikre» skriftene Verdana og Georgia skal få ein ansikts­løfting i 2010 for å tilpassa seg print- og trykk­mar­kedet. Artigt!

Typedia

Typedia

Du kan trygt seie at Typedia er typogra­fiens Wikipedia. På denne nettstaden kan du søke etter og legge til infor­masjon om skrifter, få eit førehands­blikk på korleis dei forskjellige teikna i skrifta ser ut,  finne ut kor du kan få tak i den spesi­fikke skrifta og lese om dei forskjellige desig­narane som står bak dei. Eg har teke meg den friheita å leggje meg sjølv til på tenesta, og håpar fleire norske vil gjere det same!

The Typeface Identification

TypeID

Om du ser ein snasen plakat eller ein vegg med sirleg typografi og ynskjer å få vite kva skrifttype som er brukt? Ja, då er det berre å flekke opp kameraet ditt, laste opp biletet til gruppa The Typeface Identification på Flickr og spør medlemmane der.

Ost eller skrift?

Cheese or Font

Er du mett og inter­essert i typografi, eller berre inter­essert i ost? Føler du at du er inkludert i ei av dei to gruppene har eg funne det perfekte spelet for dykk! Cheese of Font er skapar­verket til Tony Gambone og er rett og slett eit spel der du skal vurdere om namnet som kjem opp er namnet på ein ost eller ein skrifttype. Bon Appetit!

Typeorganism

Typeorganism

Denne nettstaden er verdt å få med seg! Sida inneheld ein serie av kommu­ni­ka­sjons­eks­pe­riment med typografi i spissen. Det er eigentleg ikkje noko meir å seie enn at du må inn og sjå sjølv.