3-åringen Envato med Phototuts+

Envato

Envato feirer 3 år og det går ikkje ubemerka forbi augo. Litt av grunnen er vel at dei publi­serar bursdags­stoff på samtlege veiled­nings­sider og rydder kraftig på designet av nettstaden deira. Samstundes lanserar dei Phototuts+; ei side med veiled­ningar og tips innanfor foto.

Phototuts+

Phototuts

Denne er som nemnd den siste nye greina på Envato-stamma. I forbin­delse med Envato sin bursdag har dei ei røys med gratis nedlas­tingar på dagen sin som er i dag etter deira tidssone. Men du må vere rask, plutseleg er det fredag hjå dei også!

Phototuts+ tek for seg fotogra­fering som sitt hovudtema. Her er det alt frå fotogra­fe­rings­tek­nikkar, redigering og tips og triks innanfor dette. Som alle dei andre sidene er denne også ganske så detaljert i måten dei forklarar den vanlege mannen i gata korleis ting best kan utførast.

Den er herved bookmarka i min nettlesar!