Knask på ein fredag: Juli

Pick Ass

Til tross for agurktid i dagleg­pressa, er det ikkje snakk om slikt i avdelinga for knask som ligg ute på nettet. Forsyn deg med gratis skrifter, ikoner og anna snadder for augo og hjernen eg har funne i juli!

Evgeny Kiselev

Evgeny Kiselev

Evgeny Kiselev er ein russisk illust­ratør som verkeleg kan sine saker, og har blant andre Billboard, Computer Arts og D&G på klient­lista.

40+15 kreative design­løy­singar på visittkort

Visittkort

Creative Nerds har funne fram til 40 visitt­kort­design som ikkje akkurat passar inn med resten av visitt­korta du har fått rundtom­kring. Om du ikkje like slike fancy kort, sjekk ut Web Design Ledger sitt innlegg med 15 meir minima­lis­tiske visittkort...

Manipulert? Verkeleg?

eeopma-44

Instant Shift har tatt ein oppsamling og kome fram til 80 fantas­tiske bilet­ma­ni­pu­le­ringar som er vert å få med seg.

50 gode eksempler på infor­ma­sjons­grafikk

USPS Mail 1

Francesco Mugnai har laga til ein oversikt over 50 ganske så gode eksempler på infor­ma­sjons­grafikk. Alt frå stati­stikk på kva du får i postkassa di, beste øl i USA, til oversikt over korleis vatnet frå toalettet går sin runddans og endar opp i glasset du drikk av...

Zion Graphics

Zion Graphics

Zion Graphics består av tre kreative hovuder og held til i Stockholm. Kundane deira er for det meste plateselskap/​artistar, og dermed er mange av deira design platere­latert. Dei har også eindel logoarbeid som er verd å få med seg.

Lukeparkering skal ikkje vere lett

Gratis knask på tampen

Ikoner

Skrifter

Til me snakkast att: Kos deg vidare med is i det ustabile veret. Eventuelt stikk innom Don’t even reply for ein livsfor­len­gande latter!

  • Fin blogg :) Men hvorfor unborn­chikken og ikke unborn­chicken? Skriveleif eller et gjennom­tenkt ordspill som jeg ikke skjønner?

  • Takker for det! «Unbornchikken» er henta fra teksten til songen «Paranoid Android» av gruppa Radiohead utifrå cover-heftet som fylgjde med albumet «OK Computer». Enkelt og greitt :D